Retaule gòtic de la Mare de Déu del Lliri

L'església de Sant Pere de Vilanova de Bellpuig conserva un esplèndid retaule gòtic que esdevé un testimoni valuosíssim del passat medieval de la vila. Segons algunes informacions, a principis del segle XIV es fundà a Vilanova la confraria de la Mare de Déu del Lliri, que tenia un altar a la parròquia.

Retaule gòtic de la Mare de Déu del Lliri.jpgAltres informacions afirmen que l'obra que aquí analitzem ornamenta dit altar des de finals del segle XVII, o principis del XVIII, i que, donat que el retaule és bastant anterior a aquesta cronologia, la confraria el deuria comprar en algun altre lloc.

Veritablement, donat que desconeixem l'origen d'aquesta informació sobre l'arribada del retaule a Vilanova de Bellpuig en època moderna, i tenint en compte la tradició de la devoció a la Mare de Déu a la vila, allò més factible és creure que fou la mateixa confraria, qui a finals del segle XV o principis del XVI, decidí encarregar l'execució del mateix, segons l'estudi d'Alberto Velasco González. 

L'estat de conservació de l'obra és relativament bo, amb la darrera restauració que va dur a terme l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, que va suposar la reintegració d'algunes parts del retaule que havien desaparegut. Paral·lelament, cal esmentar la desaparició del guardapols original, que es va reemplaçar per un de nou, així com la de la predel·la i de part de l'obra de fusteria. Aquesta darrera era articulada segurament a base de cresteries i pilastres semblants a les que trobem al retaule de Verdú, obra del mateix mestre (Museu Episcopal de Vic). Les empremtes que ens han pervingut així ho confirmen.

El retaule actualment està protegit per una mampara de vidre.