23° / 10° Núvols

Plans locals i protocols

Pla d'Igualtat de Vilanova de Bellpuig (2020-2024)

El primer Pla d'Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, per al període 2020-2024, va néixer amb l'objectiu d’avançar cap a la transformació i canvi social i donar resposta al compromís municipal d'impulsar una Vilanova igualitària i lliure de violència masclista.

Pla local de Joventut de Vilanova de Bellpuig 2022-2025

Mitjançant acord de Ple núm. 2/2022 de data 9 de març de 2022 ha estat aprovat el Pla local de Joventut de Vilanova de Bellpuig 2022-2025 (PLJ). Aquest document recull les necessitats, objectius i accions per garantir que el jovent pugui viure plenament la seva vida i la seva etapa juvenil i posa a les persones joves al centre de les polítiques municipals. En el pla podem diferenciar 4 fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació.