38° / 19° Clar

Normes aplicables a piscines d'ús públic

ES OBLIGATORI:
• Dutxar-se abans del bany
• Seguir les indicacions del personal tècnic i del socorrista.
• Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions, en especial fer atenció als senyals relatius a la fondària.
• Respectar els altres usuaris.
• Fer ús de les papereres.
• Respectar els espais que es destinin a cursets de natació.

RESPECTE ALS MENORS, ES OBLIGATORI:
• No es permet l’entrada als menors de 14 anys, en horari de bany si no van acompanyats d’una persona adulta.
• Que els nens que no saben nedar duguin algun dispositiu adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua.
• Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió.
• No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.

NO ES PERMET:
• Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades expressament a aquest fi.
• L’entrada d’animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
• Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al solàrium.
• Utilitzar cap tipus de material inflable que pugui suposar un risc o una molèstia per altres usuaris.
• Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.
• Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar un altra persona.
• Entrar a la zona de bany, amb roba o calçat de carrer.

Es recomana respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d’un àpat.

VESTIDORS:
• L’ajuntament no es responsabilitza dels objectes dipositats als vestidors.
• Cal deixar-los en bones condicions per a la resta d’usuaris.
• Es recomana utilitzar sabatilles de bany.