23° / 10° Núvols

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats a la via pública