30° / 17° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora del preu públic pel subministrament d'aigua