32° / 14° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora del servei de reproducció i expedició de documents administratius