32° / 14° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de l'ocupació de terrenys d'ús públic local (terrasses)