Pere Valls Martí

Va néixer el 31/8/1920 i morí el gener de 1939, amb 19 anys, a Cubells.

Fill de Isidro Valls Rius i Francisca Martí Pascual, de Ca la Morena.