39° / 20° Poc tapat

Pompili Segalà Pascual

Va néixer el 20/3/1912 i morí el gener de 1939, amb 27 anys, per acció de guerra a Montgai.

Fill de Josep Segalà Berga i Francisca Pascual, de Ca la Patxana.