Senén Brufau Martí

Senén Brufau Martí.jpg

Va néixer el 22/6/1891 i morí el 27/5/1938, amb 47 anys, afusellat a Barcelona.

Fill d’Antoni Brufau Florensa i Maria Martí Sereñana, de Cal Señén del Nano.

Ajudava a passar gent a França per la guerra i el van afusellar a la guerra.

En l’enllaç adjunt trobareu informació sobre la seva persona.