Declaració responsable - Manteniment padró municipal