Sol·licitud d'autorització d'inhumació al cementiri municipal