03/2022- Procés de selecció per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Educació Infantil

Aquí trobareu les bases específiques que han de regir la convocatòria i el procés de selecció per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Educació Infantil en règim de personal laboral fix mitjançant concurs en el marc del procés d’estabilització de l'ocupació temporal i creació d'una borsa de treball.